Onderzoek

Top Cohort

Psychische klachten komen veelvuldig voor bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal ouderen met een psychische stoornis toenemen. Tot op heden is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onvoldoende voorbereid op deze ontwikkeling. Ook het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat specifiek gericht is op behandeling van psychische klachten bij ouderen is beperkt. Veel psychotherapie en medicamenteuze therapieën worden alleen getest bij volwassenen tot 60 jaar. Om onze kennis te vergroten hebben we het Top Cohort gestart op onze polikliniek. Hiermee willen we de uitkomsten van behandeling van psychiatrische stoornissen bij ouderen vanaf 60 jaar onderzoeken.
Doet u ook mee?
We zullen u binnenkort benaderen om het Top Cohort uit te leggen en te bespreken met u.