Onderzoek

Social Brain Project

Het NEUROPSYCHIATRIE SPREEKUUR is een samenwerking tussen GGZinGeest en het Alzheimercentrum van VUmc en onderdeel van The Social Brain Project.

Het sociale brein is het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor het sociaal functioneren. Voor goed sociaal functioneren zijn de volgende functies noodzakelijk: empathie (tonen van medeleven), initiatief, remming (van impulsief gedrag) en verwerken van feedback van anderen op het eigen gedrag. Bij sommige vormen van dementie is vooral het sociale brein aangedaan. De klachten en symptomen kunnen dan lijken op een psychiatrische aandoening zoals depressie, manie of psychose.

In “the Social Brain Project” onderzoeken we patiënten met een verstoring van het sociale brein ten gevolge van een dementie of een psychiatrische aandoening. Door standaard vragenlijsten te gebruiken worden alle klachten en symptomen helder in kaart gebracht. Het beloop in de tijd wordt ook vervolgd om verdere zekerheid te krijgen over de oorzaak.

Het beschikbaar stellen van uw patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Uw besluit hieromtrent is uiteraard niet van invloed op uw behandeling binnen het Alzheimercentrum, VUmc of GGZ inGeest. Uw identiteit is beschermd en wordt niet aan derden bekend gemaakt. Het betreft de reguliere gegevens over uw behandeling, en enkele aanvullende vragenlijsten. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden gecodeerd opgeslagen.