Berichten uit de wetenschap

Goede, hechte relaties zijn goed voor onze gezondheid | Robert Waldinger

Robert-Waldinger-TedTalk

Lessen uit het langstlopende onderzoek naar geluk

Wat als we mensen konden bestuderen van hun tienerjaren tot aan hun oude dag om te zien wat mensen echt gelukkig en gezond maakt?
 Het Harvard-onderzoek naar volwassen ontwikkeling doet precies dat: het is wellicht het langstlopende onderzoek naar volwassen leven dat ooit gedaan is.

Bekijk hier de Tedtalk van Robert Waldinger

 

 


 

Onderzoek

Sinds 1938 worden voor dit onderzoek twee groepen mannen gevolgd, in totaal 724. Hiervan zijn er nu nog 60 in leven, waarvan de meesten ouder dan 90 jaar zijn. Eén groep mannen studeerde af tijdens de Tweede Wereldoorlog en de meesten vochten daarna in de oorlog. De tweede groep bestond uit jongens die uit de meest achtergestelde families uit het Boston van de jaren 30 kwamen. De meesten woonden in sociale woningen, vaak zonder stromend water. De mannen werden vanaf hun tienerjaren 75 jaar lang gevolgd. Ze kregen vragen over hun werk, hun huiselijk leven en hun gezondheid. Ze werden medisch onderzocht, thuis bezocht en hun ouders werden geïnterviewd.

De jongens werden volwassen. Ze werden fabrieksarbeider, advocaat, metselaar en arts, eentje werd president van de VS. Sommigen werden alcoholist. Enkelen werden schizofreen.

Welke lessen trekken de onderzoekers uit de tienduizenden pagina’s informatie?

De lessen gaan niet over rijkdom of roem of alsmaar harder werken. De duidelijkste boodschap uit dit 75-jarig onderzoek is de volgende: goede relaties houden ons gelukkiger en gezonder. Het onderzoek toonde drie grote lessen over relaties:

  1. Sociale banden zijn echt goed voor ons en eenzaamheid is dodelijk.
Het blijkt dat mensen met meer sociale banden met familie, vrienden, een gemeenschap, gelukkiger zijn, fysiek gezonder, en dat ze langer leven dan mensen met minder banden.
  2. Het gaat niet om hoeveel vrienden je hebt en of je in een vaste relatie zit, maar het draait om de kwaliteit van je nauwe relaties.
De mensen die op hun vijftigste het meest tevreden waren over hun relaties, waren het gezondst op hun tachtigste.
  3. Goede relaties beschermen niet alleen ons lichaam, maar ook ons brein.
Mensen in relaties die ervaren dat ze kunnen rekenen op een ander in tijden van nood, behouden langer een scherp geheugen. En mensen in relaties die echt niet op de ander kunnen rekenen, ervaren dat hun geheugen sneller achteruitgaat.

 

Deze boodschap, dat goede, hechte relaties goed zijn voor onze gezondheid, is zo oud als de straat. Waarom is ze dan zo lastig te begrijpen en zo makkelijk te miskennen? Wel, we zijn mensen; relaties zijn morsig en ingewikkeld. Het harde werk van zorg dragen voor familie en vrienden is niet sexy of glamoureus. Het is levenslang. De mensen in het 75-jarige onderzoek die het gelukkigst waren na hun pensioen hadden actief gewerkt aan de vervanging van werkmakkers door nieuwe speelmakkers.

 

Kortom: Een goed leven bestaat uit goede relaties.