inhoud

Onderzoek & Innovatie

Kenniscyclus-onderzoek

BRAIN TRAIN | bewegen en geheugentraining

Brain Train is een groepsprogramma bedoeld voor mensen met een bipolaire stoornis die 60 jaar zijn of ouder en problemen ervaren met de cognitie. Het betreft zaken als concentreren, onthouden, snelheid van werken, flexibel zijn, plannen en problemen oplossen.

Het programma bestaat uit 12 weken lang twee keer per week een bijeenkomst, een keer een cognitieve training gecombineerd met bewegen, de andere keer alleen samen bewegen. Het doel is dat u op het eind van het programma minder cognitieve problemen ervaart en een verbetering van uw functioneren, zoals in uw relaties met anderen en uw zelfstandigheid.

Wilt u deelnemen aan het groepsprogramma? Dat kan, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent in behandeling bij GGZ inGeest.
 • u heeft de diagnose bipolaire stoornis
 • u bent op dit moment redelijk stabiel
 • u heeft aantoonbare cognitieve problemen.

Voor vragen en deelname kunt u contact opnemen met:
Sigfried Schouws, klinisch neuropsycholoog of Annemiek Dols, psychiater.
Bel: 020-7995565
Mail : bipolair60+@ggzingeest.nl

 


DUTCH OLDER BIPOLARS (DOBi)

Bipolaire stoornis is uitgebreid onderzocht bij jongere volwassenen maar nog heel beperkt bij 50-plussers. Door de vergrijzing zal de groep van oudere patiënten met een bipolaire stoornis echter steeds groter worden. Daarom verdient deze groep extra aandacht. Wij willen de bipolaire 50-plussers op onze eigen poliklinieken onderzoeken zodat we ons zorgaanbod aan kunnen passen aan hun specifieke wensen en behoeften.

U kunt meedoen aan dit onderzoek wanneer u:

 • in behandeling bent bij GGZ inGeest voor een bipolaire stoornis
 • 50-plusser bent
 • toestemming wil geven om gegevens uit uw dossier op te nemen in een database (gecodeerd)
 • bereid bent om een aantal vragenlijsten in te vullen.

dutch-older-bipolars-logoVoor vragen en deelname kunt u contact opnemen met:
Dr. A. Dols via 020-7885565 of bipolairpoli60+@ggzingeest.nl
Prof. Dr. M. Stek via 020-7885565

 

 


SPIRIT | sociaal ritme interpersoonlijke therapie

SPIRIT is een groepstherapie voor mensen met een bipolaire stoornis of terugkerende depressieve stoornis van 20 tot 80 jaar. Het bestaat uit een intensief programma van 10 weken lang twee keer per week een bijeenkomst. De groepstherapie is een combinatie van interpersoonlijke psychotherapie gecombineerd met sociaal ritme therapie en start vanaf oktober 2017 in Amsterdam en Spaarnepoort.
In de groepstherapie wordt aandacht besteed aan het herkennen van signalen dat het slechter gaat; hoe slaap je, hoe ziet je dagelijkse structuur eruit en hoe kun je dit bijhouden en verbeteren? Daarnaast wordt er ingegaan hoe je beter om kan gaan met gebeurtenissen in het dagelijks leven die deze ritmes kunnen verstoren.

Wat onderzoeken we?

Bij GGZ inGeest vindt nu onderzoek plaats naar deze groepstherapie. Het blijkt dat naast het gebruik van medicatie, deze psychologische behandeling kan leiden tot een beter inzicht in uw klachten, verbetering van de stemming en het voorkomen van toekomstige episodes. Voorafgaand en direct na afloop van de groepsbehandeling worden vragenlijsten afgenomen om het functioneren te evalueren. Graag gaan we ook met u in gesprek wat u van de groepsbehandeling vindt en wat verbeterpunten zijn.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

 • in behandeling bent bij GGZ inGeest
 • sombere periodes heeft met ontregeling van het dag- en nachtritme
 • bereid bent de intensieve SPIRIT groepstherapie te volgen en deze samen met ons te evalueren.

Aanmelden en kennismakingsgesprek

U kunt bij uw behandelaar bij GGZ inGeest aangeven wanneer u geïnteresseerd bent. Samen met uw behandelaar zal er gekeken worden of deze behandeling passend is. Vervolgens zal een kennismakingsgesprek worden gehouden met de groepsbehandelaren om te kijken of uw wensen, verwachtingen en behoeften overeenkomen met SPIRIT.

Contact

Mocht u vragen hebben over de groepstherapie dan kunt u contact opnemen met:
Marije van der Hulst of Moniek van Dijk locatie Amsterdam 020-7885565/
Deborah Steenhuis of Sander Overdevest locatie Spaarnepoort 023- 890 3100.

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij het onderzoeksseretariaat van de poli ouderen: secretariaatpoliouderenDNV@ggzingeest.nl

 


MODECT | The MODECT project (Mood Disorders in Elderly treated with ECT)

Achtergrond
In de periode van 2011 tot en met 2013 deden wij een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van ECT. Met dit onderzoek wilden we bij onze patiënten de werkzaamheid van de ECT goed in kaart brengen om deze daardoor beter te begrijpen en nog beter toe te passen.

Wie deden er mee?
De meeste patiënten uit klinieken in Amsterdam en in Leuven die ECT kregen wilden meedoen aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd was 73 jaar. Er deden meer vrouwen mee (66%) dan mannen. De patiënten hadden gemiddeld al 2 keer antidepressiva gebruikt voordat ze ECT kregen. Veel van hen hadden ook lichamelijke ziekten, vooral hart-vaat-ziekten. We hebben verschillende vragenlijsten afgenomen. Ook is er bloed afgenomen en zijn er MRI scans gemaakt van de hersenen.

Hoe was het behandelresultaat?
78% van de patiënten reageerde goed op ECT behandeling. Dit goede resultaat was nog sterker (87%) voor patiënten die pas na het 50ste levensjaar voor het eerst een depressie kregen. Ook patiënten met een psychotische depressie, een zeer ernstige vorm van depressie, hadden relatief de meeste kans op een goed resultaat.

Wat hebben we gevonden op de MRI scans?
Met MRI scans hebben we een deel van de hersenen, namelijk de grootte van de hippocampus ook wel het zeepaardje genoemd, onderzocht. De hippocampus is belangrijk voor het opslaan van nieuwe herinneringen. De hippocampus is aangedaan (kleiner geworden) bij de ziekte van Alzheimer maar ook bij depressieve patiënten.
Bij onze groep depressieve patiënten die behandeld werden met ECT werd gevonden dat ná ECT behandeling de hippocampus iets groter werd. Dit is een nieuwe bevinding bij oudere patiënten die opknappen van de behandeling de ECT behandeling.

Conclusie en vervolg
ECT is een zeer effectieve behandeling voor depressie bij ouderen. Patiënten met een eerste depressie na het 50ste levensjaar of met psychotische symptomen reageren het beste op ECT. Om de bevindingen van o.a. de hippocampus op de MRI scan beter te begrijpen, gaan we in 2016 starten met een vervolgmeting na 5 jaar. We willen met een korte vragenlijst onderzoeken of en hoe vaak patiënten een herhaling van de depressie hebben gehad. Daarnaast willen we ook het geheugen nogmaals testen.

 


Social Brain Project

Het NEUROPSYCHIATRIE SPREEKUUR is een samenwerking tussen GGZinGeest en het Alzheimercentrum van VUmc en onderdeel van “The Social Brain Project”.

Het sociale brein is het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor het sociaal functioneren. Voor goed sociaal functioneren zijn de volgende functies noodzakelijk: empathie (tonen van medeleven), initiatief, remming (van impulsief gedrag) en verwerken van feedback van anderen op het eigen gedrag. Bij sommige vormen van dementie is vooral het sociale brein aangedaan. De klachten en symptomen kunnen dan lijken op een psychiatrische aandoening zoals depressie, manie of psychose.

In “the Social Brain Project” onderzoeken we patiënten met een verstoring van het sociale brein ten gevolge van een dementie of een psychiatrische aandoening. Door standaard vragenlijsten te gebruiken worden alle klachten en symptomen helder in kaart gebracht. Het beloop in de tijd wordt ook vervolgd om verdere zekerheid te krijgen over de oorzaak.

Het beschikbaar stellen van uw patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Uw besluit hieromtrent is uiteraard niet van invloed op uw behandeling binnen het Alzheimercentrum, VUmc of GGZ inGeest. Uw identiteit is beschermd en wordt niet aan derden bekend gemaakt. Het betreft de reguliere gegevens over uw behandeling, en enkele aanvullende vragenlijsten. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden gecodeerd opgeslagen.