Onderzoek

Leven met bipolaire stoornis zonder medicatie

In oktober 2020 zijn we gestart met een nieuwe studie genaamd BI-zonder. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die leven met een bipolaire stoornis zonder medicijnen. De studie zal lopen tot oktober 2022.

 

Achtergrond
In de richtlijn voor bipolaire stoornis wordt een langdurige behandeling met onderhoudsmedicatie geadviseerd om terugval te voorkomen. Echter, vooral onder 50-plussers is er een groep patiënten die met de medicatie is gestopt. Deze groep is onzichtbaar voor behandelfaciliteiten en daardoor uitgesloten van onderzoek. En dat terwijl deze mensen juist waardevolle informatie kunnen verschaffen over hoe het is om te leven met een bipolaire stoornis zonder medicatie.
Op het gebied van psychose en depressie is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van het onderbreken van medicatie en het ontwikkelen van medicatievrije behandelmogelijkheden. Op het gebied van bipolaire stoornis is hier nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, terwijl bekend is dat een aanzienlijke groep personen vrijwillig besluit om te stoppen met medicatie of nooit medicatie heeft gebruikt. Welke afweging hebben zij gemaakt toen zij tot deze keuze kwamen? Beschikken zij over specifieke strategieën om stabiel te blijven? Of hebben zij wellicht in het verleden ten onrechte de diagnose bipolaire stoornis gehad?

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar mensen die aan de volgende 3 criteria voldoen:
1. 50 jaar of ouder zijn of binnenkort 50 worden.
2. minimaal 5 jaar geleden een diagnose/classificatie bipolaire stoornis of manisch-depressiviteit of bipolariteit hebben gekregen (de persoon zelf hoeft het hier niet mee eens te zijn!)
3. minimaal 5 jaar geen medicijnen gebruikt voor de bipolaire stoornis. Slaapmedicatie mag wel.

Inhoud van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een twee delen (een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte) en wordt uitgevoerd door Alexandra Beunders, arts in opleiding tot psychiater en promovendus. In het eerste deel worden twee groepen met elkaar vergeleken: een groep die wél en een groep die géén medicatie gebruikt. Alle deelnemers zijn boven de 50 jaar en hebben tenminste 5 jaar geleden de diagnose bipolaire stoornis gekregen. De tweede groep, die we nu zoeken, gebruikt ten minste 5 jaar geen medicijnen hiervoor.

  • In het eerste deel van het BI-zonder onderzoek worden 60 nieuwe deelnemers die geen medicijnen gebruiken vergeleken met 220 deelnemers van het DOBi (Dutch Older Bipolar) cohort onderzoek die wél medicatie gebruiken. Na het tekenen van de toestemmingsverklaring begint het onderzoek met het invullen van de bijgevoegde vragenlijst. Dit kunt u zelf thuis doen, maar als u vragen heeft over het invullen kunnen wij u hierbij ook telefonisch ondersteunen. Vervolgens krijgt u in een enkel bezoek  aan onze polikliniek een neuropsychologisch onderzoek, een interview om de diagnose bipolaire stoornis te bevestigen en een lichamelijk onderzoek waarbij gewicht, buikomvang en bloeddruk worden gemeten en een bloedafname wordt gedaan.
  • Als u meegedaan heeft aan het eerste deel van het onderzoek, kunt u aangeven of u ook mee wilt doen aan het tweede deel van het onderzoek. Voor dit tweede deel worden ongeveer 20 van de 60 deelnemers die het eerste deel hebben afgerond geselecteerd. Deze mensen komen voor een tweede keer naar de polikliniek voor een individueel open diepte-interview van 2 uur. Hierbij zal onder andere gevraagd worden naar de manier waarop zij hun ziekte ervaren en welke strategieën zij gebruiken om stabiel te blijven.

Doel
Uit dit onderzoek zal naar voren komen wat de klinische en persoonlijke karakteristieken zijn van de subgroep van mensen met bipolaire stoornis die uit eigen beweging met medicatie is gestopt of nooit medicijnen heeft gebruikt. Kennis hiervan kan ten goede komen aan de klinische richtlijnen voor bipolaire stoornis. Ook zou het gedeelde besluitvorming over onderhoudsmedicatie alsmede psycho-educatiecursussen kunnen verbeteren met nieuwe strategieën voor zelfmanagement.

Hieronder kunt u de flyer en de informatiebrief van de BI-zonder studie bekijken. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoekers op het e-mailadres: bizonder@ggzingeest.nl.

Flyer Studie BI-zonder

Poster bizonder

Begeleidende brief BI-zonder studie

0 comments on “Leven met bipolaire stoornis zonder medicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *