Onderzoek

Leven met bipolaire stoornis zonder medicatie

In oktober 2020 zijn we gestart met een nieuwe studie genaamd BI-zonder. We zijn hiervoor op zoek naar mensen van 50+ die leven met een bipolaire stoornis zonder medicijnen. De studie zal lopen tot oktober 2022.

 

Achtergrond
In de richtlijn voor bipolaire stoornis wordt een langdurige behandeling met onderhoudsmedicatie geadviseerd om terugval te voorkomen. Echter, vooral onder 50-plussers is er een groep patiënten die met de medicatie is gestopt. Deze groep is onzichtbaar voor behandelfaciliteiten en daardoor uitgesloten van onderzoek. En dat terwijl deze mensen juist waardevolle informatie kunnen verschaffen over hoe het is om te leven met een bipolaire stoornis zonder medicatie.
Op het gebied van psychose en depressie is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van het onderbreken van medicatie en het ontwikkelen van medicatievrije behandelmogelijkheden. Op het gebied van bipolaire stoornis is hier nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, terwijl bekend is dat een aanzienlijke groep personen vrijwillig besluit om te stoppen met medicatie of nooit medicatie heeft gebruikt. Welke afweging hebben zij gemaakt toen zij tot deze keuze kwamen? Beschikken zij over specifieke strategieën om stabiel te blijven? Of hebben zij wellicht in het verleden ten onrechte de diagnose bipolaire stoornis gehad?

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar mensen die aan de volgende 3 criteria voldoen:
1. 50 jaar of ouder zijn of binnenkort 50 worden,
2. minimaal 5 jaar geleden een diagnose/classificatie bipolaire stoornis of manisch-depressiviteit of bipolariteit hebben gekregen (de persoon in kwestie hoeft het hier niet mee eens te zijn!)
3. minimaal de afgelopen 5 jaar geen (onderhouds)medicatie heeft gebruikt voor de stemming. Slaapmedicatie is wel toegestaan.

Inhoud van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een twee delen (een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte) en wordt uitgevoerd door Alexandra Beunders (arts in opleiding tot psychiater en promovendus) en Tokie Kemp (onderzoeksassistente).

  • In het eerste deel van het BI-zonder onderzoek worden 60 nieuwe deelnemers die geen medicijnen gebruiken vergeleken met 220 deelnemers van het DOBi (Dutch Older Bipolar) cohort onderzoek die wél medicatie gebruiken.
    *Na het tekenen van de toestemmingsverklaring begint het onderzoek met het invullen van de bijgevoegde vragenlijst. Dit kunt u zelf thuis doen, maar als u vragen heeft over het invullen kunnen wij u hierbij ook telefonisch ondersteunen.
    *Vervolgens krijgt u een (video)belgesprek, waarbij gevraagd wordt naar psychische klachten en lichamelijke ziekten in het heden en verleden.
    *Als laatste vragen we u om 1x naar onze polikliniek in Amsterdam te komen voor een neuropsychologisch onderzoek en enkele lichaamsmetingen (gewicht, buikomvang, bloeddruk, loopsnelheid). Als reizen naar de polikliniek een probleem is wordt in sommige gevallen de laatste meting bij de deelnemer thuis verricht.
  • Als u meegedaan heeft aan het eerste deel van het onderzoek, kunt u aangeven of u ook mee wilt doen aan het tweede deel van het onderzoek. Voor dit tweede deel worden ongeveer 20 van de 60 deelnemers die het eerste deel hebben afgerond geselecteerd. Deze mensen komen voor een tweede keer naar de polikliniek voor een individueel open diepte-interview van 2 uur. Hierbij zal onder andere gevraagd worden naar de manier waarop zij hun ziekte ervaren en welke strategieën zij gebruiken om stabiel te blijven. Als reizen naar de polikliniek een probleem is wordt in sommige gevallen het interview bij de deelnemer thuis verricht.

Doel
Uit dit onderzoek zal naar voren komen wat de klinische en persoonlijke karakteristieken zijn van de subgroep van mensen met bipolaire stoornis die uit eigen beweging met medicatie is gestopt of nooit medicijnen heeft gebruikt. Kennis hiervan kan ten goede komen aan de klinische richtlijnen voor bipolaire stoornis. Ook zou het gedeelde besluitvorming over onderhoudsmedicatie alsmede psycho-educatiecursussen kunnen verbeteren met nieuwe strategieën voor zelfmanagement. Daarnaast krijgen we meer inzicht in hoe het is om te leven met een bipolariteit zonder medicijnen. Met deze inzichten kunnen we onze behandelingen verbeteren.

Hieronder kunt u de flyer en de informatiebrief van de BI-zonder studie bekijken.
Als u vragen heeft of zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de onderzoekers op het e-mailadres: bizonder@ggzingeest.nl.
U kunt ook bellen, smsen of appen:
06-13 24 25 97 (werkmobiel onderzoeker Alexandra Beunders)

Flyer Studie BI-zonder

Poster bizonder

Begeleidende brief BI-zonder studie

0 comments on “Leven met bipolaire stoornis zonder medicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *