Artikelen

Is ECT een goede behandeloptie bij ouderen met een bipolaire stoornis met een kwetsbaarheid voor cognitieve bijwerkingen?

Door Machteld Blanken;

Link naar het originele artikel.

Samenvatting
Electroconvulsieve therapie (ECT) is de oudste biologische behandeling die nog steeds wordt toegepast. Uit onderzoek en de klinische praktijk weten wij dat ECT effectief is als behandeling van een depressie zowel bij ouderen met een unipolaire depressie als bij volwassenen met een bipolaire depressie. Hoewel dit algemeen bekend is, zijn er geen studies gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van ECT bij ouderen met een bipolaire stoornis.

Dit is opmerkelijk, gezien er veel ouderen zijn met een bipolaire stoornis en deze getallen door de vergrijzing en een grotere bekendheid van de aandoening toenemen.

Daarbij zijn ouderen met een bipolaire stoornis een specifieke groep patiënten met meer lichamelijke aandoeningen, meer medicatie en een grotere kans op cognitieve klachten. Deze cognitieve klachten zorgen er voor dat patiënten en behandelaren aarzelend kunnen zijn om patiënten te verwijzen voor ECT.  Hoewel, juist de lichamelijke comorbiditeit en medicatie er juist voor kan zorgen dat medicamenteuze behandelopties soms beperkter mogelijk zijn waardoor ECT juist een goed alternatief kan zijn.

Ons artikel geeft achtergrondinformatie en beschrijft een patiënt verhaal van een oudere dame met een bipolaire stoornis met een kwetsbaarheid voor cognitieve bijwerkingen die met goed resultaat effectief en veilig behandeld werd met ECT.

Dit wijst er op dat ouderen met een bipolaire stoornis veilig en effectief kunnen worden behandeld met ECT, zelfs de patiënten met cognitieve bijwerkingen tijdens eerdere ECT behandelingen en structurele leeftijdsgerelateerde hersenafwijkingen.

 

En nu?
Hoewel dit bevestigt wat we in de praktijk zien is het nodig dat er in grotere groepen onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van ECT bij ouderen met een bipolaire stoornis zodat er specifieke behandeladviezen kunnen komen.