Onderzoek

Gastvrijheid in relatie tot patiëntervaring

 

Studie naar de gastvrijheid in relatie tot de patiëntervaring bij De Nieuwe Valerius, polikliniek ouderen.

 

Achtergrond
De focus in de gezondheidszorg ligt van oudsher op de zorg. Bij GGZ inGeest ligt deze focus voornamelijk op de mentale zorg. Hierdoor kunnen gastvrijheidsaspecten als enigszins onderbelicht worden ervaren. Door vanuit een gastvrijheidsperspectief naar verschillende opvattingen over behoeften en wensen te kijken, zou de tevredenheid van zowel patiënten als personeel kunnen worden verhoogd.

Doel
De Hotelschool Den Haag is gespecialiseerd in gastvrijheid. Studenten van de Hotelschool Den Haag brengen daarom de patiënt ‘journey’ in kaart: alle patiëntervaringen voor, tijdens en na een afspraak of de behandelperiode. Hoe ervaren patiënten en hun mantelzorgers het bezoek aan GGZ inGeest? Wat zijn de gastvrijheidsaspecten die de ervaring van de patiënt beïnvloeden? Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in hoe patiënten de gastvrijheid bij GGZ inGeest ervaren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door dr. Annemiek Dols, dr. Angelique Lombarts, Moniek van Dijk en Yasemin Oruc. Voor een visuele representatie van het onderzoek kunt u klikken op deze link.