Behandeling

Diagnostiek

kenniscyclus-diagnostiek

In het eerste gesprek onderzoeken we waar u precies last van hebt, en hoe u hierbij geholpen kan worden.

De intake
De intake duurt in ieder geval twee uur: één uur voor een gesprek met een arts (in opleiding) of psycholoog, en het tweede uur met de psychiater erbij. Soms worden er nog vervolgafspraken gemaakt om beter zicht te krijgen op wat er aan de hand is en welke behandeling hiervoor geschikt is.

Adviesgesprek
Na deze intakefase vindt een adviesgesprek plaats waarbij u van ons uitleg krijgt over de diagnose en eventuele behandeling. Hierna kan de behandeling van start binnen een van onze drie zorgpaden of we verwijzen u naar een collega binnen of buiten onze instelling met de juiste expertise.

Lees hier meer over onze behandelingen >>


U mag altijd iemand meenemen naar het diagnostiek gesprek. Het is juist verstandig om iemand mee te nemen. Bijvoorbeeld als u een vraag vergeet te stellen. Of zodat iemand anders iets voor u kan opschrijven.


 

Tips voor uw eerste gesprek bij ons

Komt u voor het eerst bij ons? Of komen we bij u thuis? Dan is het belangrijk dat u het volgende meeneemt of klaarlegt:

  • uw identiteitsbewijs
  • de ziektekosten-gegevens (zorgpas)
  • een lijst met alle medicijnen die u gebruikt
  • uw leesbril
  • uw gehoorapparaat.
  • uw loop-hulpmiddel (stok of rollator)
  • een lijstje met vragen die u ons wilt stellen

 


 

Uitgebreide psychodiagnostiek
Het psychodiagnostisch onderzoek is een uitgebreide testafname (in één of meerder afspraken van 1,5 uur) om hulpvragen te beantwoorden van u en/of uw omgeving. Het doel kan zijn om vast te stellen of er cognitieve problemen zijn (bijvoorbeeld: aandacht, geheugen of plannen), hoe ernstig die zijn en wat een mogelijk verklaring daarvan is. Ook kan een psychodiagnostisch onderzoek inzicht geven in iemands persoonlijk functioneren en welke karaktertrekken en gedragingen kenmerkend voor iemand zijn. Uit de bevindingen kunnen adviezen volgen en uitgangspunten voor verdere behandeling.

Download hier de informatiefolder:
In-gesprek-over-Oorzaken-van-psychiatrische-stoornissen

Dagscreening
Diagnostiek van complexe cognitieve stoornissen wordt vaak poliklinisch (1 dagdeel) gedaan. Er wordt na elkaar een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en neuropsychologisch onderzoek gedaan en er vinden gesprekken plaats met de patiënt en zijn/haar naasten. Op indicatie wordt een MRI scan van de hersenen gemaakt.

Download hier de informatiefolders:
In-gesprek-over-Dementie
In-gesprek-over-delier
In-gesprek-over-Autisme-Spectrum-Stoornissen-bij-volwassenen

Neuropsychiatrie
De afdeling werkt nauw samen met het VUMC Alzheimercentrum. Op 1 dag worden verschillende onderzoeken verricht om te weten te komen of de klachten worden veroorzaakt door een vorm van dementie of een andere hersenziekte. Er wordt neuropsychologisch onderzoek, een MRI scan van de hersenen, een EEG en een ruggenprik afgenomen. De uitslag van de bevindingen vindt plaats op het neuropsychiatriespreekuur.


 

De TOP ggz

kenniscyclus-logo-topggz-erkend
De polikliniek en kliniek ouderen op de locatie De Nieuew Valerius van GGZ inGeest heeft het TOPGGz keurmerk. Het TOPGGz-keurmerk biedt patiënten en hun naasten vertrouwen in herstel als een andere behandeling niet of onvoldoende tot herstel heeft geleid. Zij krijgen bij TOPGGz-afdelingen een behandeling, second opinion, advies over diagnose of behandeling, of een innovatief behandelaanbod. Dat deze afdelingen dit keurmerk hebben, is voor hen een garantie en geruststelling: ze vinden daar experts in complexe zorg.