Onderzoek

COVID-19 in DOBi

Studie naar de impact van Coronavirus (COVID-19) en sociale isolatie op psychische gezondheid bij oudere patiënten met een bipolaire stoornis.

 

Achtergrond
Maatregelen gericht op het inperken van de COVID-19 uitbraak hebben een enorme impact op verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Sinds 17 maart heeft de Nederlandse overheid mensen opgedragen zo veel mogelijk thuis te blijven en om het contact met anderen zo veel mogelijk terug te dringen. Het COVID-19 ziektebeeld is ernstiger en dodelijker bij ouderen. Om deze reden is het essentieel voor deze groep en hun omgeving om de COVID-19 maatregelen te volgen om zo ernstige gevolgen te voorkomen. Echter, deze maatregelen kunnen grote consequenties hebben voor de mentale gezondheid van ouderen. Zo is recentelijk aangetoond dat ouderen door sociale isolatie een groter risico hebben op angst- en depressieklachten. Ouderen met een psychiatrische stoornis ervaren in het dagelijks leven al veel eenzaamheid en sociale isolatie en daar bovenop hebben de maatregelen ook invloed op hun behandeling en het contact met hun behandelaar. Er wordt verwacht dat de COVID-19 pandemie en bijbehorende maatregelen psychische klachten zullen verergeren, met daarbij ook een afname van de mogelijkheid voor effectieve coping strategieën en minder intensief contact met de GGZ.

Doel
Het doel van ons project is om in kaart te brengen hoe COVID-19 stemmingssymptomen en gevoelens van eenzaamheid beïnvloedt in ons bestaande cohort van ouderen met een bipolaire stoornis (n=230; Dutch Older Bipolars; DOBi). Hierbij wordt ook gekeken naar psychiatrische symptomen, sociale participatie, eenzaamheid en een gevoel van ‘mastery’ en zal de associatie met deze variabelen worden bekeken en hoe de sociale omgeving, sociale participatie en coping eruit zagen voor invoering van de maatregelen. Meer kwalitatief zal gekeken worden naar de mogelijk positieve kanten die de COVID-19 maatregelen met zich mee brengen en hoe patiënten zich staande houden in deze nieuwe realiteit.

 

 

 

0 comments on “COVID-19 in DOBi

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *