Behandeling

Behandelingen

kenniscyclus-behandeling

Algemeen over de behandelingen

De polikliniek ouderen biedt primair behandelingen voor mensen met een depressie, angststoornis of bipolaire stoornis. De behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep plaatsvinden.

Een belangrijk principe van onze behandelingen is dat ze gericht zijn op herstel, en eindig zijn. Gemiddeld genomen worden behandelingen na maximaal een jaar weer afgesloten.

In principe vindt de behandeling op de polikliniek plaats, alleen bij hoge uitzondering worden er (tijdelijk) huisbezoeken gedaan. Op onze polikliniek is er van 9 tot 17 uur altijd een therapeut te bereiken in het geval van crisis, wij noemen dit de bureaudienst. Bij afwezigheid van uw eigen behandelaar, kan er toch met u worden meegedacht over hoe u te helpen. Daarnaast is buiten kantoortijden de crisisdienst 24 uur per dag bereikbaar. Op onze polikliniek lopen veel artsen en psychologen in opleiding rond, het kan goed zijn dat zij uw eerste aanspreekpunt worden. Deze ‘behandelaren van de toekomst’ ontvangen natuurlijk goede begeleiding supervisie, op de achtergrond kijkt altijd een ervaren behandelaar mee.

GGZ-richtlijnen
De behandeling is er in het algemeen op gericht om symptomen van depressie, angst of (hypo)manie te bestrijden, het algehele functioneren te verbeteren en terugval te voorkomen. Wij volgen daarbij zo veel mogelijk de landelijk ontwikkelde richtlijn: https://www.ggzrichtlijnen.nl/

 


Drie zorgpaden

Als u in behandeling komt voor een bipolaire stoornis, komt u regelmatig naar ons voor een gesprek met uw behandelaar(s). Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden hangt af van uw situatie en hoever u bent met uw behandeling. Het kan variëren van twee keer per week in een acute periode tot eens per halfjaar als u lange tijd stabiel bent. In de gesprekken komen onder andere de volgende zaken aan bod:

– voorlichting over de bipolaire stoornis
– medicatie voor de behandeling en het voorkómen van klachten
– hulp bij het accepteren van de aandoening, en leren omgaan met een bipolaire stoornis
– psychotherapie (op indicatie)

Download hier de informatiefolder:
In-gesprek-over-Manisch-depressieve-stoornis

 

Komt u bij onze polikliniek voor een behandeling voor een depressie, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende behandelingen, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat zij effectief zijn. Afhankelijk van uw klachten maken wij samen met u een behandelplan dat aansluit bij uw persoonlijke informatie. De behandeling kan bestaan uit:

– antidepressieve medicijnen
– voorlichting en uitleg
– gesprekstherapie
– slaap- en waaktherapie
– lichttherapie
– elektroshocktherapie
– somatische controles voor lichamelijke gezondheid

Download hier de informatiefolder:
In-gesprek-over-Depressie

 

Tijdens een behandeling voor een angststoornis, wordt er altijd samen met u gezocht naar de beste behandelvorm op dit moment. We maken hierbij altijd gebruik van behandelmogelijkheden die wetenschappelijk zijn bewezen. De behandeling kan bestaan uit:

– gesprekstherapie (vaak cognitieve gedragstherapie)
– EMDR
– waar nodig medicijnen

Download hier de informatiefolders:
In-gesprek-over-dwangstoornissen
In-gesprek-over-Gegeneraliseerde-angststoornis
In-gesprek-over-Paniekstoornis-en-agorafobie
In-gesprek-over-Posttraumatische-stress-stoornis
In-gesprek-over-Sociale-fobie

 


 

Vaste behandelaar
Wanneer u in behandeling komt, krijgt u een vaste behandelaar. Dit kan een psycholoog of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige zijn. Met deze persoon spreekt u regelmatig af. Hoe vaak u contact heeft, hangt af van de doelen die u vaststelt met uw behandelaar en uiteraard ook van hoe het met u gaat. Minder vaak dan met uw vaste behandelaar zult u contact hebben met de arts of psychiater die met u de medicatie en eventuele lichamelijke en psychiatrische problemen bespreekt. Tussentijds kan uw behandelaar ook overleggen met de psychiater.

 

Het behandelplan

De behandelaar stelt samen met u en in overleg met de psychiater een behandelplan op met doelen en afspraken over de behandeling. Het behandelplan bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

1. Gespreksbehandeling individueel

Steunende en structurerende gespreksbehandeling, cognitieve gedragstherapie (CGT), of interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij een van onze behandelaren
Gesprekonderwerpen kunnen zijn:

• Negatieve gedachten: het is bekend dat gedachten over gebeurtenissen of situaties een belangrijke rol spelen in hoe iemand zich voelt en gedraagt. Binnen CGT leer je om anders te denken over allerlei soorten situaties. Komen de rampen die je verwacht wel echt uit, en kloppen de negatieve conclusies die je trekt wel, of is er ook een andere interpretatie mogelijk?
• Dagstructuur, waak-slaapritme, voorlichting/psychoeducatie en zelfmanagement. U leert omgaan met de ziekte, onder andere met gedrag tegengesteld aan de stemming, zogenaamd contragedrag.

• Interpersoonlijk contact: veranderingen in belangrijke relaties kunnen een depressie uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Tijdens de behandeling onderzoeken we hoe uw contacten met belangrijke anderen in uw omgeving verlopen. Daarna kijken we hoe deze contacten bijdragen aan het ontstaan, of in stand houden van uw depressieve gevoelens.

• Signaleringsplan: Door de behandelaar wordt in samenspraak met u en met andere betrokkenen een plan gemaakt om eventuele terugval zo snel mogelijk te herkennen en dan de nodige maatregelen te nemen.

• Life chart: U krijgt voorlichting over deze methode om met dagelijkse registraties op papier meer zicht te krijgen op het verloop van de symptomen van uw ziekte en allerlei invloeden hierop.

2. Gespreksbehandeling in groepen

Op de polikliniek bieden wij verschillende groepsbehandelingen aan. Op dit moment hebben wij de volgende groepen in ons aanbod:

• SPIRIT-groep: IPT en sociaal ritme groepstherapie
• BLOK training: slaaptherapie middels CGT In-gesprek-over-Slaapstoornissen
• BrainTrain: cognitieve strategietraining
• Looptherapie (in een groep).

3. Medicatie

Medicatie wordt voorgeschreven door een psychiater met wie ook vaste afspraken plaatsvinden, soms in combinatie met een afspraak bij de ambulant behandelaar. Bij de meeste medicijnen zoals lithium, carbamazepine (Tegretol) en valproaat (Depakine) wordt regelmatig bloedonderzoek gedaan.
In-gesprek-over-Medicijnen-tegen-depressies
In-gesprek-over-Medicijnen-tegen-angststoornissen
In-gesprek-over-Medicijnen-stemmings stabilisatoren
In-gesprek-over-Medicijnen-bij-manisch-depressieve-stoornissen

4. Aanbod voor familie en partner

In overleg met u worden uw naasten of familie bij de behandeling betrokken. Als wij goed met familie samenwerken, helpt dit bij uw behandeling. Uw familielid of naaste kent u het beste. Daarom zijn hun ervaringen belangrijk. We betrekken ze bij de behandeling en informeren ze zo goed mogelijk.

Daarnaast kunnen psychiatrische klachten veel gevolgen hebben voor het leven van familie of naasten. Het kan voor familie moeilijk zijn om met de psychische problemen om te gaan en het kan spanningen, onbegrip en conflicten uitlokken. Daarom heeft GGZ inGeest verschillende bijeenkomsten, cursussen en begeleiding voor familie en naasten in het aanbod. Zo is er het familiespreekuur waar familie hun verhaal kan doen en tips en advies kan inwinnen hoe om te gaan met de situatie.
Bekijk hier het aanbod

5. Aanvullende mogelijkheden van behandeling

Mocht het voor uw herstel van toepassing zijn, dan is het volgende extra aanbod beschikbaar:

• EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

• Lichttherapie: Lichttherapie is een behandeling waarbij je wordt blootgesteld aan intensief licht. Het licht is veel feller dan normaal kunstlicht, maar niet zo fel als op een zomerse dag buiten. Het licht komt binnen via je ogen. De hersenen gebruiken dit signaal waarschijnlijk om het dag- en nachtritme beter te regelen.

• ACT: ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapy en is een vorm van gedragstherapie. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT kan je helpen deze gevoelens te verminderen.

• ECT: Elektroconvulsietherapie, of met een oudere aanduiding elektroshocktherapie of kortweg elektroshock, is een behandeling van patiënten waarbij door middel van het opwekken van een epileptisch insult, uitgelokt door een stroomstoot door het hoofd, getracht wordt bepaalde psychiatrische aandoeningen te behandelen. Het is gebleken een zeer effectieve behandeling te zijn bij ouderen waarbij de depressie niet door medicatie opknapt.
Folder-In-gesprek-over-ECT

Informatiefilms over ECT zijn hier te bekijken >>

 


24 uursbereikbaarheid
Wij werken samen met het IBT/ABT team: Het Intensief en Acuut behandelteam. Hierdoor is het mogelijk om buiten kantooruren in geval van nood contact met ons te hebben.
Tel: 020-7885333