Auteur: Kenniscyclus-team

kenniscyclus-team-01
inhoud

Team

Ons team bestaat uit diverse disciplines, waarbij teamleden zowel onderzoekers als behandelaren zijn. Een ervaringsdeskundige vormt de schakel tussen onderzoek en de ervaringskennis van de mensen met een psychiatrische aandoening.   Team Kenniscyclus     Behandelteam polikliniek ouderen en neuropsychiatrie…

Lees meer

inhoud

Onderzoek & Innovatie

BRAIN TRAIN | bewegen en geheugentraining Brain Train is een groepsprogramma bedoeld voor mensen met een bipolaire stoornis die 60 jaar zijn of ouder en problemen ervaren met de cognitie. Het betreft zaken als concentreren, onthouden, snelheid van werken, flexibel…

Lees meer

Behandeling

Behandelingen

Algemeen over de behandelingen De polikliniek ouderen biedt primair behandelingen voor mensen met een depressie, angststoornis of bipolaire stoornis. De behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Een belangrijk principe van onze behandelingen is dat ze gericht zijn…

Lees meer

Behandeling

Resultaten

Algemeen over resultaten Om de doeltreffendheid en kwaliteit van behandelingen te waarborgen is het van belang om de resultaten van behandelingen te evalueren. Dit kan worden gedaan door middel van onderzoek en routine outcome monitoring (ROM). Dit laatste houdt in…

Lees meer

Onderzoek

BRAIN TRAIN, bewegen en geheugentraining

Brain Train is een groepsprogramma bedoeld voor mensen met een bipolaire stoornis die 60 jaar zijn of ouder en problemen ervaren met de cognitie. Het betreft zaken als concentreren, onthouden, snelheid van werken, flexibel zijn, plannen en problemen oplossen. Het…

Lees meer

Onderzoek

DUTCH OLDER BIPOLARS (DOBi)

Bipolaire stoornis is uitgebreid onderzocht bij jongere volwassenen maar nog heel beperkt bij 50-plussers. Door de vergrijzing zal de groep van oudere patiënten met een bipolaire stoornis echter steeds groter worden. Daarom verdient deze groep extra aandacht. Wij willen de…

Lees meer

Onderzoek

MODECT, ect-behandeling in kaart

Achtergrond In de periode van 2011 tot en met 2013 deden wij een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van ECT. Met dit onderzoek wilden we bij onze patiënten de werkzaamheid van de ECT goed in kaart brengen om deze…

Lees meer

Onderzoek

Social Brain Project

Het NEUROPSYCHIATRIE SPREEKUUR is een samenwerking tussen GGZinGeest en het Alzheimercentrum van VUmc en onderdeel van The Social Brain Project. Het sociale brein is het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor het sociaal functioneren. Voor goed sociaal functioneren…

Lees meer