Artikelen

Associaties tussen cognitief functioneren, stemmingssymptomen en copingstijlen in ouderen met een bipolaire stoornis.

Door Nadine Paans;

Link naar het originele artikel.

Samenvatting

Een eerdere studie van onze onderzoeksgroep toonde aan dat ouderen met een bipolaire stoornis een minder optimale coping strategie hebben. Met coping wordt de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat bedoeld. Het bleek dat ouderen met een bipolaire stoornis sneller geneigd zijn passiever te reageren, in plaats van actief met problemen om te gaan. Uit ander onderzoek bleek dat hoe beter de coping was van mensen met een bipolaire stoornis, hoe minder snel deze mensen terugvielen en opnieuw depressieve en manische klachten kregen. Daarom is het belangrijk om te weten welke factoren invloed hebben op de coping stijl van ouderen met een bipolaire stoornis.

In onze studie doen 90 ouderen mee met een bipolaire stoornis, de deelnemers waren allemaal 50 jaar of ouder. Alle deelnemers voelden zich ten tijde van deelname goed, ze hadden geen last van erge depressieve of manische klachten. De meeste deelnemers deden mee met de ‘Dutch Older Bipolars’ (DOBi) studie, waarbij zij al in 2017/2018 verschillende vragenlijsten hebben ingevuld. Daarnaast heeft een deel van de deelnemers mee gedaan aan een eerdere studie uit 2012 van onze onderzoeksgroep. De ingevulde vragenlijsten van deze groepen zijn gebruikt om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de coping stijl. Wij vonden dat de cognitie van deelnemers, en het aantal cognitieve klachten van deelnemers, geen invloed hadden op de coping stijl. Wat wel van invloed bleek, was lichte depressieve klachten. Wij de deelnemers met de minste depressieve klachten, de meest actieve coping stijl gebruikten.

Onze resultaten laten zien dat, zelfs bij ouderen met een bipolaire stoornis zonder ernstige klachten, het belangrijk is om lichte depressieve klachten zo goed mogelijk te behandelen. Op deze manier kan een actieve coping gestimuleerd worden, wat weer beschermend kan werken tegen toekomstige depressieve en manische klachten.